www.endustriweb.com
STM News

STM: ÜNIVERSITE-SANAYII İŞ BIRLIĞI MAVI VATAN’A KRITIK YERLI SISTEM KAZANDIRDI

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., üniversite-sanayii iş birliği kapsamında, Türkiye’de üretimi olmayan kritik bir sistemde daha önemli başarıya imza attı.

STM: ÜNIVERSITE-SANAYII İŞ BIRLIĞI MAVI VATAN’A KRITIK YERLI SISTEM KAZANDIRDI

STM ve Bahçeşehir Üniversitesi, oşinografik araştırmalarda ve askeri platformlarda deniz suyunun fiziksel özelliklerine ilişkin veri toplamak amacıyla kullanılan “CTD Prob” sistemini Türkiye’de ilk kez yerli ve milli imkanlarla geliştirdi. Çevre koşul, fabrika kabul ve saha testlerini başarıyla tamamlayan CTD Prob Sistemi, yurt içi ve yurt dışı askeri ve bilimsel su altı projelerinde kullanılabilecek.

STM’nin, deniz projelerindeki birikimi ve Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi’nin iştiraki olan BAU İnovasyon ve Danışmanlık A.Ş. (BAUMIND) ile 2012 yılından süregelen ortak Ar-Ge faaliyetleri çerçevesinde geliştirilen CTD Prob Sistemi; sağlam yapısı, güvenilir, doğru, hassas sensörleri ve gelişmiş işlemci birimi sayesinde; tüm dünya denizlerinde, en zorlu koşullarda çalışacak şekilde tasarlandı.

Türkiye’de ilk kez yerli imkanlarla yürütülen bir AR-GE projesi kapsamında; askeri suüstü/ sualtı platformları, insansız deniz araçları ve oşinografi alanında yapılan bilimsel araştırma faaliyetlerinde en çok kullanılan sistemlerden biri olan İletkenlik, Sıcaklık ve Derinlik (CTD) Ölçüm Sisteminin çevre koşul testleri, fabrika kabul ve saha testleri başarıyla tamamlandı ve ürün pazardaki yerini aldı.

Denizaltılarda da Kritik Öneme Sahip
Deniz suyunun fiziksel özellikleri açısından temel parametreler olan “İletkenlik”, “Sıcaklık” ve bulunulan derinlikteki “Su Basıncı”; CTD Sistemi üzerinde yer alan hassas sensörlerle; gerçek zamanlı olarak ölçülerek yerleşik işlemci birimi tarafından “Tuzluluk”, “Suyun Özgül Ağırlığı” ve bulunulan derinlikteki “Ses Hızı” değerleri hesaplanabiliyor. Sesin su altındaki yayılım paterninin oluşturulmasında kullanılan CTD verileri sayesinde; sonar sistemlerinin performans modellemeleri de yapılabiliyor.

Türkiye’ye, oşinografi ve hidrografi alanlarında bilimsel araştırmalarını gerçekleştirebileceği bir ölçüm imkânı sunan CTD Prob Sistemi, dünyadaki benzerlerinden farklı olarak üzerinde bulunan 3 eksenli ataletsel ölçüm birimi sayesinde gerek kendisinin gerekse de üzerine monte edilmiş olduğu platformun gerçek zamanlı yönelim bilgilerini de sağlayabiliyor.

Ar-Ge’si tamamlanan sistem; halihazırda, satış ve pazarlama faaliyetleri, montajının ve entegrasyonu noktasında Bahçeşehir Üniversitesi tarafından STM’ye lisanslanmış durumda.

www.stm.com

  Ask For More Information…

LinkedIn
Pinterest

Join the 155,000+ IMP followers