www.endustriweb.com
ARC INFORMATIQUE

Kontrol altındaki 100 tünel

Dağlı topoğrafyasından dolayı, İtalya yol tünelleri açısından zengin bir ülkedir. Lombardiya bölgesinde Gemmo S.p.A. tarafından yeni bir gözetim ve uzaktan kontrol sistemi tasarlandı ve uygulandı. ARC Informatique tarafından yapılan PcVue SCADA sistemi üzerine kurulu olan sistem, 140 km’den daha uzun olan tünellerde kullanıcıların konforunu ve güvenliğini sağlamaktadır.

Kontrol altındaki 100 tünel
Resim 1 – Bellano’da (Lecco) bulunan ANAS operasyon merkezinin bir görünümü

İtalyan topraklarını içeren ve çevreleyen geniş Alp yayı, birçok tünelin yer aldığı ve yolların kesiştiği bir bölgedir. Tüneller değişken uzunluklara sahiptir ve içlerinde kullanılan tesisler, uygulama zamanlarının ve kullanılan teknolojilerin farklılığından dolayı tutarsızlık göstermektedir. Geniş kapsamlı yeni proje sayesinde, yol ağının tünel sistemi kendine özgü büyüklüğe ve karmaşıklığa sahip olan yeni bir takip ve kontrol sistemiyle yönetilmektedir.

Kontrol altındaki 100 tünel

Resim 2 – Gemmo S.p.A tarafından tasarlanan ve uygulanan, ve ARC Informatique tarafından yapılan PcVue SCADA sistemine dayanan takip ve telekontrol sistemi

140 milyon Avroluk Proje Desteği
Uygulama, Lombardiya’daki ANAS S.p.A tarafından yönetilen, devlet yollarındaki yaklaşık 100 adet tünelin teknolojik açıdan yeniden nitelik kazanımı ve güvenlik yönetimini hakkındaki proje kapsamında yer almaktadır. Bu geniş kapsam teknolojik açıdan yeniden nitelik kazanımı ve gücün, ışıklandırmanın, havalandırmanın, video-güvenliğin ve veri iletim tesislerinin standardizasyonunu veya yenilenmesini içermektedir. Tek ya da çift ‘borulu’ tünellerin uzunluğu 250 metreden 5 kilometreye kadar değişiklik göstermektedir.

Projenin tahmin edilen değeri yaklaşık olarak 140 milyon Avrodur ve %50’si ANAS tarafından, diğer %50’si ise özel sektör tarafından finanse edilmektedir. Tunnel Gest firması (çoğunluk hissesinin Gemmo S.p.A tarafından sahip olunduğu bir firma), Haziran 2013’te 3 yıllık inşaatı ve teknolojik açıdan yeniden nitelik kazanımı periyodunun bitmesine müteakip gelecek 17 yıl boyunca gerçekleştirilen projenin yönetiminden sorumlu olacaktır. Projenin başında finansal planı belirlenen bu zaman süreci, firmanın servis tedariki yoluyla tesis idamesi gibi servislere tekrar başlamasını olanaklı kılacaktır. Yol yönetimi ANAS sorumluluğunda kalacaktır.

Gemmo S.p.A Sistem İşleri Ünitesi Müdürü Mühendis Ciro Ascione “Tamamlanmaya yakın zamandaki ilk adım, tünel güvenliği konusunda Avrupa standartlarını benimseyen ANAS kılavuzuna göre tünellerin teknolojik olarak yeniden nitelik kazanımın planlanmasıdır” demektedir. “Uzunluğuna bağlı olarak tüneller farklı karmaşıklıkta tesislerle donatılmıştır: Basit ışıklandırmadan havalandırma ekipmanlarına, kirlilik analizi, sıcaklık algılaması, video taraması ve görüntü analizi, acil durum yönetimi, acil durumlar için seslendirme, çeşitli mesajlar gösteren paneller ve kurtarma organizasyonlarını destekleme amaçlı radyo iletişimi.” Her tünel kendi PLC temelli otomasyon sistemiyle donatılmıştır ve Bellano’da (Lecce) konumlandırılmış olan ANAS operasyon merkezini takip ve kontrol etme merkezine fiber optik ve mikrodalga teknolojisi kullanan iletişim ağı (WAN) aracılığı ile bağlıdır. Yerel sistemlerin WAN ile bütünleşmesi için Modbus TCP/IP protokolü sıkça kullanılmıştır çünkü bu, çevrebirimlerinin ve ilgili verilerin doğrudan ve sağlıklı kontrolünü mümkün kılmaktadır.

Kontrol altındaki 100 tünel

Resim 3 – Alarmlı Ana sayfa

Takip ve Uzaktan Kontrol
Takip ve uzaktan kontrol sistemi, ARC Informatique’nin onaylı OEM ortağı Gemmo S.p.A tarafından yapılandırılmıştır ve PcVue SCADA’nın özelleştirilmiş bir uygulaması üzerine kurulmuştur. Yaklaşık 50000 veri noktası, 800 ağ düğümü ve 500’ün üzerinde grafiksel sayfa yönetilmektedir.

Sistemin gözden geçirilmesini sağlayan ana sayfa ile ekranda listelenen çeşitli tünel alt sayfalarına ulaşmak mümkündür. Bir alt sayfaya erişildiği zaman alt sayfa içerisinde dolaşmayı destekleyen bir bilgi penceresi açılmaktadır. Aynı zamanda, belirli bir sistem seçildiği zaman (mesela ışıklandırma sistemi), onun durumunu herhangi bir tünelde veya bütün tünellerde görselleştirmek mümkündür. Son olarak, belirli bir donanım parçasının bilgi penceresini açarak operasyonel durumu, alarm limitleri kurulumu, alarm uyarıları görselleştirmesi ve yerel kontrol mantığını atlayarak donanımı uzaktan kontrol etmek mümkündür. Aslına bakılacak olursa, gösterilen bütün nesneler otomatik veya uzaktan manuel modda çalıştırılabilmektedir. Bir problem oluşması durumunda (mesela yangın tehlikesi veya yüksek kirlilik), gerekli otomatik prosedürler devreye girer, fakat operatör durumu daya iyi yönetmek amacıyla manuel olarak müdahalede bulunabilir. Mesela, tünelde aşırı kirlilikten dolayı bir alarm durumu otomatik olarak başlatıldığı zaman, operatör durumu bir video sistemi aracılığıyla (yaklaşık 1500 kameradan oluşmuş bir sistem) izleyebilmektedir ve tünele ulaşım tamamen engellenmeden önce araçların dışarıya çıkışını sağlamak için değişken mesajlı görüntü panellerinin ve fan ayarlarının üzerine yazabilir. Donanım yedekleme biçimleniminde iki tane sunucuya sahiptir ve ilave bir sunucu da veri yönetimine adanmıştır. ANAS için iki istemci, Tunnel Gest için iki istemci ve Trafik polisi için bir istemci. İki bakım istemcisi de Gemmo takımı tarafından kullanılmaktadır.

Kontrol merkezindeki her iş istasyonu yan yana bulunan ve bağımsız olarak kullanılabilen iki tane 42” ekrana sahiptir. Bu şekilde, örneğin tünelde SOS sisteminin yönetimini ve tüm sistemin eşzamanlı görüntülenmesini mümkün kılmaktadır.

“Bellano’daki ANAS operasyon merkezindeki bütün tünel tesis görüntülemesini merkezileştirdik” diyen Mühendis Ascione, “SCADA, operatöre bütün donanımların gerçek zamanla durumunu gösteren video grafik harita serisini göstermektedir.” diye eklemiştir.

Ağ bağlantısı sayesinde bireysel kontrolcülere web aracılığıyla bağlanması mümkündür. Yerel olarak, taşınabilir bir bilgisayar kullanarak, PcVue istemcisine bağlanmak ve bir kontrolcüyü sorgulamak veyahut bir tarayıcı ile ağ sunucusunda dolaşmak mümkün olmaktadır.

Operatör, takip sistemi tarafından gösterilen grafiksel sayfalardan başlayarak, bir alarmın harekete geçirildiğini veya bir kullanıcının tünel içinden arama yapıp yapmadığını anında tespit edebilir.

Kontrol altındaki 100 tünel

Resim 4 – SS36 yolu için alarm ve bilgi pencereli ana sayfa

En yüksek güvenlik
Sistemin tümü çeşitli güvenlik dereceleriyle karakterize edilmiştir. Her tünelde, bütün otomasyon çevrebirimlerinin ve alt sistemlerin başvurduğu genel WAN’s bağlı olan fazladan LAN vardır. Her tünelin otomasyon sistemi merkezden bağımsızdır ve dolayısıyla bütün alt sistemler tünel LAN aracılığı ile iletişim kurmaktadır.
Mühendis Ascione “Herhangi bir tünelden SOS aktive edildiği zaman, genel alarm prosedürü etkinleştirilmektedir” demektedir. “Operatör, ana sayfadan, en fazla iki adım ile alarm tarafından belirtilen noktaya yönlendirilmektedir.”
Kaydedilen alarm sayısına bağlı olarak, tarihi veri yaklaşık olarak iki ay boyunca muhafaza edilmektedir.
Aşırı kirlenme durumunda havalandırma, algılanan kirlilik seviyesinin bir fonksiyonu olan yoğunlukta etkinleştirilmektedir ve bu artış tünelin potansiyel bir kapanmasına kadar devam etmektedir. Aynı zamanda kullanıcı uyarıları çeşitli gösterge panellerinde gösterilmekte ve sürücülere arabalarını terk etmesini söyleyen ses sistemi etkinleştirilebilmektedir. SCADA sistemi tarafından gözlemlenen bütün bu bilgi, operatöre, uzaktan kontrol sistemleriyle doğrudan iletişime girmek için otomatik sistemi devre dışı bırakma olanağı vermektedir. Tünellerin genelde eksenel havalandırması vardır, fakat bazılarının aynı zamanda çapraz veya yarı-çapraz havalandırmaları da vardır. Büyük oranda oluklu merkezi havalandırma ünitelerine sahiptirler.

SCADA ana sayfasında en önemli bilgiler toplanmaktadır: havalandırma derecesi, sinyal sisteminin durumu ve ayarlanabilen değişik eşik değerlerine sahip olan kirlilik durumu. İlaveten, her nesnenin durumu gösterilmektedir. Simulasyon modunda alarm eşik değerlerini değiştirmek mümkündür. Özel algoritmalar dâhil edilmiştir. Örneğin, algoritmalar havalandırma sisteminde havanın seyreltme gücünü hesaba katarak salınımları önler. Buna ilaveten, fan operasyonunu değiştirmek mümkündür, dolayısıyla normalde bozucu müdahaleleri (tünelin kapanması gerekmektedir) en aza indiren programlanmış bakım için planlanan saat sayısına bütün fanlar eş zamanlı ulaşır.
Yangın algılama durumunda, havalandırma sistemi sadece bulanıklık ve CO algılayıcıları ile değil, aynı zamanda görüntü analizi ve termometrik sistemler ile de harekete geçirilir. Operasyon merkezi, FM radyo sistemi aracılığıyla sürücülere doğrudan ulaşan mesajlara müdahale edebilir. Yangınla savaşma sistemi, su teminini garanti eden bir ya da daha fazla pompalama ve basınçlandırma ünitesi üzerine kuruludur. Depolama tankları 1000 metreden uzun tüneller için 600 litre/metre oranında akış sağlayabilmektedir veya 100 ila 500 metre arasındaki uzunluğa sahip tünellere 300 litre/metre oranında akış sağlamaktadır. Özel yangın hortumları, tünel içinde her 150 metrede bir yerleştirilen SOS muhafazalarında bulunmaktadır. Muhafazalar, ağ ile bütünleştirilmiş VOIP telefon iletişim donanımı ile donatılmışlardır.

Kontrol altındaki 100 tünel

Resim 5 – Karmaşık Regodelo tünelini gösteren, alarmlı ana sayfa

Bütünleşik video sistemi sadece video taramaya izin vermekle kalmamakta, aynı zamanda görüntü analizi de yapabilmektedir. İsteğe bağlı olarak, operatör isteğiyle veya bir durum karşısında çalışabilmektedir. Görüntü analizi sayesinde, örneğin, bir kaza veya sorun yüzünden durmuş bir aracı, trafiğin ters yönünde süren bir aracı, duman varlığını, yolda yayaların bulunmasını veya diğer alarm durumlarını algılamak mümkündür.
Video sistemi bağımsızdır fakat bütünleşiktir. “Özel görüntülere ulaşmayı mümkün kılan PcVue üzerindeki ara yüzleri geliştirdik ve Bellano merkezinde işletme karargâhı olan Trafik polisine tahsis edilmiş video sistem için ara yüzleri tasarladık” demiştir Mühendis Ascione.

Kontrol altındaki 100 tünel

Resim 6 – Regoledo tüneli için alarm ve bilgi ekranlı beraber ana sayfa

Tamamen açık bir sistem
Mühendis Ascione, “ARC Informatique’nin PcVue’sini seçtik, çünkü sistemin gerçekten açık olmasından memnuniyet duyuyoruz” demiştir. “ Biz sistem bütünleştiricileri için açıklık işimizde temel teşkil eder, çünkü ürünün içine onu özelleştirmek ve yetilerini daha iyi kullanabilmek için girebiliriz ve bunları da yol endüstrisinden elde ettiğimiz 50 yıllık birikimi kullanarak yaparız. Çift hedefe ulaşmak için PcVue üzerindeki özel bilgi birikimimizi en ileri SCADA teknolojisi ile birleştirdik: Bir yanda bütün tesis için gerekli tüm bilgileri sağlarken göreceli ve kullanıcı dostu olan bir ara yüz ile devamlı olarak takip etme özelliği, diğer yandan da bir tesisi etkili tutmak için teknisyenlerin ihtiyaç duyduğu detayları toplama özelliği.” Dolayısıyla, Gemmo S.p.A sadece bir araç kullanmıştır, fakat tamamen farklı iki amaç için. Bir yönetici yoldaki olayları daha iyi takip edebilmek amacıyla grafik sayfa araçları kullanmaya ihtiyaç duyar. Diğer yandan, teknisyen araçları teşhis yapmasını sağlayan ve bir arızayı önleyen detaylar için kullanır. Mühendis Ascione “Bu ayrıcalıklı bir firmanın amacıdır” diye vurgulamıştır. “Yeterli uzaktan kontrol aracılığıyla tesisi etkili bir şekilde çalışır tutarak, hataları önleyebilmekte ANAS’ın, nihai amaç olan kullanıcılar için geliştirilmiş güvenliğe yönelik olarak grevini yapabilmesini garantileyebilmekteyiz.”

PcVue’nin sistem bütünleştiricisi, çevrimiçi değişiklik ve kısa sürede yüksek hacimde değişiklik yapmasını sağlayan metin biçiminde görüntü sayfaları düzenleme olanağı gibi başka faydaları da içermektedir: Hatta bu büyüklükteki uygulamalarda, çoklu sayfalardaki paralel çalışma yeteneği üretimi hızlandırmaktadır.
Mühendis Ascione, “PcVue’nin grafik editöründen bunu anlayabiliyoruz, çünkü derinlemesine bildiğimiz FactoryLink® tarafından da kullanılmaktadır. Bu, ARC Informatique’nin başka bir artısıdır ve onu seçmemizin diğer bir nedenidir. Bu platforma tüm bilgi birikimimizi ve FactoryLink® ile beraber geliştirdiğimiz tüm çözümleri taşıyabilmeyi sağlayabildik” diye eklemiştir.

Kontrol altındaki 100 tünel

Resim 7 – Strada Statale della Valsassina yolu üzerindeki Poggi tünelinin alt sayfası
Gelecek Yenilikler

Mühendis Ascione “Bizim uygulamamız PcVue temeli üzerine kurulmuştur, dolayısıyla ANAS’ın emrindeki etkili bir yönetim aracıdır” diyerek konuşmasını bitirmiştir. Sistemin gelecekteki açılımı enerji yönetim sistemiyle alakalı olacaktır. Bu, ANAS’a tüketimi takip imkânı, tüneldeki trafik orta durumda iken ışıkları söndürerek ve tünelin içindeki kirlilik seviyesinin fonksiyonu ile fanları ayarlayarak enerji tasarrufu imkânı sağlayacaktır.

Gemmo Grup Hakkında
Gemmo Grup 1910 yılından bugüne, altyapı ve servis alanında çalışmaktadır: Grup, her çeşit M&E sistemi, demiryolu sistemi ve kamusal ışıklandırma sistemini planlar, tasarlar, üretir ve idame ettirir. Dünya genelinde hem özel, hem de hükümete ait şirketlere Tesis Yönetim Servisleri sağlamaktadır. Gemmo Holding şu operasyonel şirketlerin ana şirketidir: Gemmo S.p.A., Gemmo International ve Gemmo Participations. Pazar ihtiyaçlarına bağlı olarak, Gemmo Grubu, üretim ve inşaatı teknoloji sürdürülebilirliği ve yönetim servisleriyle bütünleştirerek iş çeşitliliğini artırmıştır. Karmaşık olan projeleri tek bir çatı altında tamamlamak için gerekli tüm servis çeşitlerini öneren Gemmo, yüksek kalitede ürünleri yüksek kalitedeki hizmetleriyle destekleyerek garanti etmektedir.

  Ask For More Information…

LinkedIn
Pinterest

Join the 155,000+ IMP followers